Anna Komnenos-Komnena (1083-1153)

Aynı zamanda bir bilim adamı, doktor olarakta Bizans tarihine geçen Anna Komnenos imparator Aleksi Komnenos’un kızıdır. Doğumu bütün Bizans’ta mutlulukla karşılanmıştır. Daha beşiğindeyken başına imparatoriçe tacı konulmuştur. Aleksi Komnenos tahtından düşürdüğü VII. Mihail’in oğlu genç Dokas ile nişanlandı.

Anna Komnenos annesine taparcasına bağlıydı. Anna daha sonra hatıralarında annesini tarif ettiği zaman hislerini şöyle beyaz etmişti; “İnsan vücudunda hiçbir zaman bu derece ahenk ve tenasübün birleştiği görülmemiştir. Daha doğrusu bu canlı bir heykel, kalbinde güzelliklere karşı sevgi taşıyan her fert için tutunulacak güzellikteydi.”

Yine Anna2nın anlatışına göre kocası Konstantin Dukas şöyle biriydi; “ Altın içinde parlayan bir mücevher gibi kumral kirpikleri, ortasında parlayan latif gözleriyle pembe ve sarışın bir çocuktu”.  Fakat kocası Dukas evlenmeden önce ölmüş, Anna2nın düşleri mahvolmuştu. Anna Dukas’ın hatırasını ömür boyu unutmamıştı.

Anna Komnenos hayatı boyunca esaslı bir tahsil görmüştü. Anna felsefe, tarih, coğrafya ve edebiyat eğitimleri almıştı. İlk çağın bütün şairlerini okumuştu. Omirus, Aristofanis, Aristotalis, İzokaratis, Demostoris… Anna, Sapfo ve Pindaros’un şiirlerini çok severdi. Anna bütün Bizans kadınları gibi dini işlerden da fazlasıyla haberdardı. Fakat din yerine ilim konularına daha ilgi duyardı.

Konstantin dukas’ın ölümü üzerine 1097 yılında tarihçi Nikeforos Bryennios ile evlendirildi. Bazı kaynaklarda bu evliliğin siyasi bir maksatla yapıldığı söylenir. Bilahare Nikeforos’un ölümü de kalbinde büyük bir yara açmıştı.

1118 tarihinde İmparatorun ölümü üzerine annesi irene Dukaina’nın Nikeforos’u tahta geçirme planları bu ölümle suya düşmüş tahta gerçek sahibi II. Yannis Komnenos geçmişti. Anna bu tarihten 1143 tarihine kadar Keharitomene Kadınlar Manastırı’na sürgün edilmişti.

Anna 1148’den sonra tarih kitabı Aleksiad’ı kaleme almaya başladı. Anna Komnenos, babası gibi orta boylu, siyah saçlıydı. Bu kitabında yaşadığı sürgün hayatını, babası I. Aleksios’un İmparatorluğu’nu, bu zamanı I. Manuel Komnenos zamanı ile karşılaştırmıştı. Kitap tüm yönleriyle I. Aleksios’un yaşamına, Bizans’ın dış ilişkilerine, savaşlarına ve Haçlı Seferleri’ne dair önemli bir kaynak olmuştur.

 

anna komnena

Reklam